Du är här

Krakowkonfirmation

Inför och utifrån en resa till Krakow i Polen arbetar vi med frågor kring ont och gott och hur vi kan göra världen bättre. Ingenstans i världen kan man uppleva en sådan kontrast mellan ljus och mörker som i Krakow. Några mil utanför denna vackra stad besöker vi under resan det före detta koncentrationslägret Auschwitz - ett besök alla människor borde göra någon gång i livet. Vi arbetar sedan med hur vi kan fokusera på ljus och gemenskap för att göra världen bättre.

Krakowkonfirmationens tema är från mörker till ljus. Under vår tid tillsammans kommer vi alltså att undersöka det mörkaste som mänskligheten har åstadkommit men framförallt upptäcka hur vi kan skapa en ljus framtid. Vad kan vi göra för att förintelsen aldrig skall upprepas? Hur blir du ett ljus i mörkret? Under vår resa till Krakow besöker vi därför det före detta koncentrationslägret Auschwitz. Detta besök är en del av din konfirmationsupplevelse men inte det enda. Vårt främsta fokus är gemenskap och glädje och sådant som gör världen bättre och ljusare.

Upplägg: Förutom Krakowresan består detta alternativ av ett helgläger och åtta träffar.

Helgläger: 15 - 17 november 2019

Krakowresan: 6 - 11 augusti 2020 (OBS! Nytt datum)

Konfirmation: Lördag 22 augusti 2020

Kostnad: 1500:- för boende i Landvetter och Härryda pastorat annars 2000:- inklusive resa och helpension.


TRÄFFAR

Förutom resan till Krakow består konfirmationsupplevelsen i Landveter och Härryda av ett antal träffar under läsåret. Dessa är alla obligatoriska och syftar till att förbereda konfirmanderna för sin resa och konfirmationen.

Just nu är läget osäkert för när och hur vi kommer ha våra träffar inför vår resa till Krakow men vi informerar konfirmander och föräldrar löpande via sms och här på hemsidan.

28 maj 2020, (tiden är inte satt), Föräldraträff i Landvetter Kyrka

30 maj 2020, prel 9-16, Dagläger någonstans i skärgården, mer information kommer.


PAX-MÄSSA

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med nattvard som är något kortare än vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.


KONFIRMATIONEN

22 augusti, 10:00 - 13:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Det kommer inte finnas stolar så ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Kl 11:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Här följer de tider som gäller för lördagen:

  • 10:00 Utställningarna öppnar i Prästgården och Gröenkapellet.
  • 11:00 Konfirmander samlas i kyrkan för att äta sin medhavda matsäck och sedan byta om till kåpa.
  • 11:30 Konfirmationsgudstjänsten startar och konfirmander går i procession från kyrkan till scenen vid strandängarna.
  • 13:00 (ca) Konfirmationsgudstjänsten avslutas med att konfirmnaderna går i procession till Prästgården.