Du är här

Aktuellt just nu

På den här sidan kan du ta del av sådant som är lite extra aktuellt just nu.

INSTÄLLT - Viktig information angående våra verksamheter

Välkomna till hoppets år 2021. Vi ska göra vårt bästa att trots pandemin vara en närvarande kyrka och försöka hålla öppet de verksamheter som är möjliga utan risk för deltagarnas hälsa. 

Hänsyn tas naturligtvis till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder. Just nu gäller 8 besökare exklusive personal.

Vi håller öppet församlingsexpeditionen. Våra präster och diakoner är i tjänst och du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon 031-97 71 00. Du hittar aktuell information nedan på denna sida.

 • Söndagliga gudstjänster firas i våra kyrkor fr o m den 10 januari. OBS! Gudstjänsterna är sammanlysta till en kyrka och en huvudgudstjänst klockan 11.00. Se vårt kalendarium.

 • Gröenkapellet är öppet som vanligt, måndag till fredag klockan 08.00 till 16.00.

 • Det Eviga Ljusets Kapellrum har öppet för morgonbön klockan 08.45 till 09.00 på måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar.

 • Morgonmässa i Det Eviga Ljusets Kapellrum börjar tisdagen den 12 januari klockan 08.30 och fortsätter varje vecka därefter.

 • Soppandakt och sopplunch startar den 13 januari i Landvetter församlingshem och den 14 januari i Härryda församlingshem. Andakt klockan 11.45. Lunch klockan 12.00.

 • Promenad och fika arrangeras på måndagar fr o m den 11 januari. Start o stopp utanför församlings-hemmet. Längre promenad med Marcus klockan 11.00-12.00. Kortare promenad med Susanne klockan 11.30-12.00. Klockan 12.00 blir det fika i församlingshemmet.

 • Projektkören och Landvetter Vokalensemble startar i digital form 30/1. Projektkören klockan 10.00. Landvetter vokalensemble klockan 11.30. Ta kontakt med körledare Gustaf Malmsten för mer information!

 • Barnkörerna får information direkt från sin körledare.

 • Öppna förskolan erbjuder aktiviteter i äventyrsskogen från vecka 4.

 • Prästgården erbjuder riktade aktiviteter för assistenter från vecka 4.

 • All övrig verksamhet är inställd.

Käre Himmelske Fader,

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din Helige Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn. Amen.

Information med anledning av Coronaviruset

Information gällande Coronaviruset och pastoratets aktiviteter


Coronaviruset har stor inverkan på många aspekter av vår vardag. I Landvetter Härryda pastorat, liksom inom Svenska kyrkan i övrigt, är ambitionen att kyrkan ska vara så öppen som möjligt för alla som söker stöd hos oss. 

Pastoratets verksamheter kommer därför att fortsätta som vanligt, såvida inte Folkhälsomyndigheten ger oss nya direktiv.

 • Gudstjänsterna på våra äldreboenden är för tillfället inställda.
 • Alla försiktighetsåtgärder har sedan en vecka vidtagits i våra lokaler. Inför varje verksamhet och gudstjänst påminns alla deltagare om dessa åtgärder. 
 • Vi uppmanar alla som uppvisar förkylningssymptom att stanna hemma, såväl besökare som vår egen personal. Var och en som deltar i våra aktiviteter förväntas också hålla en god handhygien. 

För mer information gällande Coronaviruset se följande hemsidor: 

Morgonbön

Nu  kan du vara med på morgonbön i Landvetter församlingshem. Börja dagen med en rofylld stund - din tid för stillhet och frid!

Tid: 
Måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl 08.45
Plats: 
Landvetter församlingshem, Eviga Ljusets Rum

Gå med i Svenska kyrkan här!

Nu kan du enkelt och smidigt anmäla ditt inträde i Svenska kyrkan direkt här på hemsidan.

Anmäl dig här ›››