Du är här

Bli medlem i Svenska kyrkan

Här kan du enkelt anmäla ditt inträde i Svenska kyrkan. Vi kontaktar dig omgående för att bekräfta ditt inträde och önska dig välkommen!

Idag är över 72 procent av alla svenska medborgare medlemmar i Svenska kyrkan. Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet, på konfirmationslägret eller i en insamling till Svenska kyrkans internationella arbete, Hela världen, för bistånd och utveckling. Som medlem är du med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling. Du får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Gränslös gemenskap

Kyrkan finns med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa. Både nära och långt borta ryms i samma kyrka.

Kyrkans vardagsarbete

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer och soppkök, sjukhuskyrkan, familjerådgivning, jourhavande präster, mötesplatser och aktiviteter för ensamma och hemlösa. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Tro är personligt

Svenska kyrkan erbjuder en gemenskap och ett sammanhang där du kan möta andra och fördjupas i din tro. Gemensam grund är tron på Jesus Kristus som vår Herre och gemensamma drivkraft. Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden.

Via den här länken kan du läsa mer om de många fördelarna med att vara medlem i Svenska kyrkan.

- Varmt välkommen!

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.