Du är här

Hjälp till äldre under pågående kris

Svenska kyrkan och fyra civilsamhällesorganisationer samarbetar för att hjälpa äldre under pågående kris.

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har träffat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att hjälpa kommuner att stötta personer i riskgrupper med matinköp och t.ex. hämtning av medicin. 

Organisationerna samordnar sina volontärer runt om i landet och samarbetar med kommunerna. 
De organisationer som samverkar är Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behövs hjälp med matinköp och tjänster för att klara vardagen.

Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda erbjuder dig som är 70 år och uppåt, i Härryda kommun, att på ett tryggt och säkert sätt handla mat och hämta medicin. Kontakta diakon Marcus Bengtsson, 0704-10 71 14 för mer information.


Lokal samordnare för Landvetter Härryda pastorat är diakon Marcus Bengtsson.