Du är här

Kyrkoavgiften bidrar till ett bättre samhälle

Den senaste tiden har vi kunnat se ett brett engagemang för utsatta människor, aktiviteter som ofta finansierats via insamlingar, upprop på sociala medier eller genom helt privata initiativ. Detta är mycket glädjande och visar hur kristna värderingar genomsyrar det svenska samhället med omsorg om behövande.

Punktinsatser behövs verkligen i tider av särskild påfrestning, men lika nödvändigt är långsiktighet för att skapa uthålliga strukturer som spänner över generationsgränserna. 

Skillnaden mellan kyrkoavgift och begravningsavgift

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift, riksgenomsnittet är ca 1 % av den beskattningsbara inkomsten. En person med hög inkomst betalar sålunda mer än den som tjänar mindre. Av rättviseskäl sker det också en ekonomisk utjämning mellan olika församlingar i landet. Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion. Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. 

Stor samhällsnytta med ett tusenårigt perspektiv

Svenska kyrkan är en central samhällsaktör sedan tusen år och systemet med en kyrkoavgift via skattsedeln innebär en stabil och förutsägbar finansiering av hela kyrkans verksamhet, oberoende av TV-galor och medias skiftande strålkastarljus. Tillsammans utgör personal och medlemmar ett aktivt och levande kulturarv med mycket stor samhällsnytta.

Kyrkan är en viktig kulturbärare

För kyrkoavgiften får du ett rikstäckande nätverk av kulturhistoriskt intressanta kyrkobyggnader för gudstjänst, stillhet och meditation. Svenska kyrkan har också en grundmurad erfarenhet av att manifestera livets stora tillfällen, såsom välkomnande av ett nytt barn genom dop, förberedelse för vuxenlivet vid konfirmation eller när man vill fira kärleken genom vigsel.

 

Hjälp i livets svåra stunder

Men livet innehåller inte bara glädjeämnen. När en anhörig eller nära vän gått bort är kyrkan en naturlig plats för ett sista farväl tillsammans med nära och kära. I svåra stunder kan du få familjerådgivning, samtalshjälp eller hembesök.

Hjälp till utsatta människor

Svenska kyrkan har ett kontinuerligt engagemang för flyktingar, ensamma och utsatta människor, särskilt de som står utanför samhällets ordinarie skyddsnät. Diakonalt och socialt arbete sker med hjälp av utbildad, anställd personal, både i Sverige och utomlands.

Hjälp när du minst anar det?

När du själv befinner dig på resa finns Svenska kyrkan i utlandet på över 40 orter i fem världsdelar och erbjuder där en trygg och bekant miljö oavsett situation. Kyrkoavgiften finansierar alltså en verksamhet som spänner från det lokala till det globala! 

Verksamheter för barn och ungdomar

Det finns så mycket att berätta om vårt arbete för barn och ungdomar att allt inte får plats på denna sida, men på hemsidan i övrigt kan du läsa om alla våra aktiviteter.

En hel rad aktiviteter i Landvetter Härryda pastorat riktar sig särskilt till barn, såsom vår myket populära babyrytmik och ”Sköna barntimmar”, en träffpunkt för föräldrar och barn där man kan utbyta tankar och erfarenheter. 

Även ungdomarna har en verkligt central plats i vårt arbete, där verksamheten i Prästgården spelar en viktig roll i många ungas liv. Pastoratet har "öronmärkt" Prästgården för ungdomsverksamhet och det vackra huset sjuder av liv på kvällar och helger. Här har alla våra konfirmander en trygg och rolig hemvist. 

Pastoratet har också sedan många år goda kontakter med skolan. Alla Landvetters skolklasser i årskurs 4 – 9 erbjuds också en kostnadsfri temadag om respekt, samarbete och medmänsklighet.  

Äventyrsskogen

Bredvid Prästgården ligger vårt stora utomhusprojekt, "Farmor Lillys Äventyrsskog". En fantastisk plats som blivit möjlig att iordningställa tack vare en generös donation. Hit kan barn i alla åldrar komma med sina föräldrar och leka och ha roligt. 

Allt detta, och mer därtill, är möjligt genom medlemmarnas kyrkoavgift. Tack för ditt stöd – igår, idag och i framtiden! 


Fakta - detta får du för kyrkoavgiften

 • En samhällsaktör som förmedlar hopp, visionen om det goda samhället
 • Möjlighet att döpa dig själv och ditt barn i kyrkan
 • Möjlighet att konfirmera dig i kyrkan
 • Möjlighet att gifta dig i kyrkan
 • Möjlighet att få en kyrklig begravning
 • Aktiviteter för barn och familjer
 • Fritidsverksamhet för barn
 • Aktiviteter för ungdomar
 • Aktiviteter för vuxna och äldre
 • Ett rikt musikliv med körverksamheter och konserter
 • Möjlighet till diakonala samtal i livets svåra stunder
 • Vackra kyrkobyggnader som underhålls
 • Välskötta kyrkogårdar
 • Arbete för människor i utsatta situationer
 • Möjlighet till andlig vägledning
 • Möjlighet att utöva kristen tro tillsammans med andra kristna