Du är här

Rapport om Mor Gabriels kloster i Turkiet

Rapport om syrisk-ortodox kyrkoegendom som riskerar att gå till statens skattemyndighet, stadsmyndigheter och lokala myndigheter

De kristna i Turkiet förföljs!

Några av världens äldsta kristna kyrkor finner vi i mellanöstern. Många av dessa kristna kommuniteter tvingas leva under hot och förtryck. Den syrisk-ortodoxa kyrkan, med arv från den allra tidigaste urkyrkan, är inget undantag.

I sydöstra Turkiet, i Turabdin, finner vi klostret Mor Gabriel. Klostret grundades redan år 397 och blev tidigt en central plats för områdets syrisk-ortodoxa kristna. Under sin glansperiod fanns här över 1000 munkar och nunnor.

Kyrkans egendomar konfiskeras av turkiska staten

Klostret har genomlevt den tidiga muslimska expansionen, mongolernas erövringar och det assyriska folkmordet 1914-1917. Trots dessa bestialiska illdåd har man överlevt, av Guds försyn! Men nu är assyrierna och kyrkan än en gång starkt hotade. Denna gång inte i första hand av svärdshugg utan av juridisk spetsfundighet. Det som kortfattat sker är att myndigheterna med nytt lantmäteri ”ritar om” kartan. Detta leder till att de byar som tidigare varit självständiga juridiska gemenskaper plötsligt istället betraktas som del av stadsmyndigheter och förlorar därmed sin rätt att styra över religiösa angelägenheter. Kyrkor och klosters egendomar konfiskeras och nyttjanderätten tillfaller turkiska staten.

Steg för steg beslagtar på detta vis turkiska staten kyrkans fastigheter och försvårar utövandet av kristen tro inom landet. Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda uppmanar till medvetenhet om denna förföljelse! 

Vi tar upp kollekt för att stötta och hjälpa

Mor Gabriels klosterstiftelse har inlett en rättslig process mot turkiska staten då man menar att staten bryter mot Lausannefördraget som tydligt stipulerar att staten är skyldig att ge fullt skydd till kyrkor, synagogor, begravningsplatser och institutioner som tillhör religiösa minoriteter. Vi söker på olika sätt stötta våra kristna bröder och systrar. Varje år tar vi upp kollekt till förmån för deras klosterstiftelse. Ett ökat utbyte med den syrisk-ortodoxa församlingen i Västra Frölunda planeras samt i framtiden en församlingsresa till Turabdin. Turkiets kristna minoritet finns med i vår bön till Herren om beskydd:   ”Jag ropar och du svarar mig, min Gud. Lyssna på mig, hör mina ord, visa din trofasthet du som med din starka hand räddar dem som söker skydd undan sina fiender.” (ps 17)

Mor Gabriels hemsida: http://www.morgabriel.org/turabdin_en.html

Originaldokument om Mor Gabriel översatt till svenska: