Du är här

Bibelord som ger hopp...

När oro och hopplöshet präglar livet finns en trygg källa till hopp och framtidstro: Bibeln. Vi har gjort ett urval av ett antal hoppingivande verser från både Nya- och Gamla testamentet.

Herren välsignar dig 
och beskyddar dig, 
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig 
och visar dig nåd. 
Herren vänder sitt ansikte till dig 
och ger dig sin fred. 
(Fjärde Moseboken 6:24-26)


Herren skall själv gå före dig. 
Han skall vara med dig.
Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!
(Femte Moseboken 31:8)


Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
(Psaltaren 23:4)


Äger jag dig i himlen 
önskar jag ingenting på jorden. 
Min kropp och mitt mod må svika, 
men jag har Gud, 
han är min klippa för evigt. 
(Psaltaren 73:25-26)


Herren bevarar dig, 
i hans skugga får du vandra, 
han går vid din sida. 
(Psaltaren 121:5)


Herren skall bevara dig
i livets alla skiften, 
nu och för evigt.
(Psaltaren 121:8)


Var inte rädd, jag är med dig. 
Ängslas inte, jag är din Gud. 
Jag ger dig styrka och hjälper dig, 
stöder och räddar dig med min hand.
(Jesaja 41:10)


Ty jag är Herren, din Gud, 
jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
(Jesaja 41:13)


Nu säger Herren, han som har skapat dig, han som har format dig: 
Var inte rädd, jag har friköpt dig, 
jag har gett dig ditt namn, du är min.
(Jesaja 43:1)


När du går genom vatten är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig. 
När du går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna dig.
(Jesaja 43:2)


Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. 
Jag har skapat er, 
jag skall lyfta, bära och rädda er.
(Jesaja 46:4)


Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.
(Jesaja 54:10)


Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren: välgång, inte olycka. 
Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 
(Jeremia 29:11)


Det finns hopp för din framtid, 
säger Herren.
(Jeremia 31:17)


Jesus säger: 
Kom till mig, 
alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila. 
Ta på er mitt ok och lär av mig, 
som har ett milt och ödmjukt hjärta,
så skall ni finna vila för er själ. 
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
(Matteusevangeliet 11:28-30)


Jesus säger:
Jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matteusevangeliet 28:20)


Herren är med dig.
(Lukasevangeliet 1:28)


Och ljuset lyser i mörkret,
 och mörkret har inte övervunnit det.
(Johannesevangeliet 1:5)


Så älskade Gud världen, 
att han gav den sin ende son, 
för att de som tror på honom 
inte skall gå under, utan ha evigt liv.
(Johannesevangeliet 3:16)


Jesus säger:
Jag är världens ljus. 
Den som följer mig 
skall inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus. 
(Johannesevangeliet 8:12)


Jesus säger:
Jag har kommit för att de skall ha liv,
och liv i överflöd.
(Johannesevangeliet 10:10b)


Jesus säger:
Mina får lyssnar till min röst, 
och jag känner dem, och de följer mig. 
Jag ger dem evigt liv, 
och de skall aldrig någonsin gå under, 
och ingen skall rycka dem ur min hand.
(Johannesevangeliet 10:27-28)


Jesus säger:
Känn ingen oro. 
Tro på Gud och tro på mig. 
(Johannesevangeliet 14:1)


Jesus säger:
Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er. 
Jag ger er inte det som världen ger. 
Känn ingen oro och tappa inte modet.
(Johannesevangeliet 14:27)


Jesus säger:
Fadern själv älskar er.
(Johannesevangeliet 16:27)


Ty jag är viss om, att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, 
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden 
eller krafter i djupet eller något annat 
i skapelsen skall kunna skilja oss 
från Guds kärlek i Kristus Jesus.
(Romarbrevet 8:38-39)


Gör er inga bekymmer, 
utan när ni åkallar och ber, 
tacka då Gud och låt honom få veta 
alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, 
ge era hjärtan och era tankar skydd 
i Kristus Jesus. 
(Filipperbrevet 4:6-7)


Herren är trofast, han skall styrka er 
och skydda er för det onda.
(Andra Thessalonikerbrevet 3:3)


Gud har inte gett oss 
modlöshetens ande utan kraftens, 
kärlekens och självbesinningens.
(Andra Timotheosbrevet 1:7)


Kasta alla era bekymmer på Gud,
ty han sörjer för er.
(Första Petrusbrevet 5:7)