Du är här

Byggnader

I Landvetter-Härryda pastorat finns omkring 8 700 kyrkotillhöriga. Vi har två kyrkor, Landvetter kyrka och Härryda kyrka, samt vårt vackra kapell intill sjön Gröens strand.

Landvetter kyrka är belägen på östra stranden av sjön Gröen, eller Landvettersjön som den i dagligt tal kallas. Kyrkan omges av en kyrkogård som sluttar åt väster, ner mot vattnet. Resliga almar och lönnar ger skydd och grönska.

Härryda kyrka färdigställdes år 1850 under konung Oskar I:s regeringstid. Kyrkan är byggd av sten på en äldre kyrkas grund. Fasaderna är vitkalkade, så är även väggar i kyrkorum och sakristia.

Gröenkapellet är en konfessionslös lokal som bekostas av begravningsavgiften, vilken betalas av alla som är folkbokförda inom Landvetter och Härryda församlingar. Kapellet togs i bruk den 1 juli 2004 och utformades av arkitekten Björn Dahrén. Förutom begravningsceremonier används kapellet för meditationer, vigslar, konserter och för träffar med kaffe och dopp.