Du är här

Insamling till asylsökande

I Landvetter Härryda pastorat bedriver vi aktivt insamling till de många asylsökande som just nu vistas inom församlingens område. Vi vill, i linje med våra kristna värderingar och den kristna traditionen, hjälpa våra nödlidande medmänniskor med sådant som kan underlätta deras liv här i Sverige.

Ansvarig för denna fråga i pastoratet är diakon Gunilla Gjöthlén, som nås på 031-97 71 13 eller gunilla.gjothlen [at] svenskakyrkan.se.

Visst insamlat material har de asylsökande extra stort behov av och det är för tillfället:

  • Bärselar (typ "Baby-Björn").

Gåvor inlämnas till församlingsexpeditionen. Stort tack till alla givare!