Du är här

Stöd till familjer

Vi har många familjer som har det mycket svårt ekonomiskt. Många har försörjningsstöd på grund av sjukdom, arbetslöshet eller stora familjeproblem. Vi är tacksamma för alla gåvor vi kan få så att vi har möjlighet att bidra med lite ”grädde på moset”. Vi försöker att varje år åka på en församlingsresa med våra barnfamiljer. Vi samlar in julklappar tillsammans med ICA till dessa barn som annars inte skulle få några. Varje litet bidrag kommer till stor glädje.