Du är här

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen. Fyra ritualer som markerar livets kanske viktigaste skeden.

Inom kyrkans värld kallar vi dessa fyra ritualer för de kyrkliga handlingarna. Dessa ritualer utförs alltid av en präst.

I livets viktigaste skeden vill man oftast att kyrkan skall vara med. Vi som arbetar i kyrkan uppskattar och vårdar detta stora förtroende. Därför vill vi hjälpa till att göra dessa tillfällen så bra som möjligt.

För att kunna leverera högsta tänkbara kvalitet så behöver vi som regel träffa de berörda personerna en eller två gånger före den kyrkliga handlingen. Även dessa möten ser vi som ett privilegium och vi välkomnar alla samtal med dig som av en eller annan anledning vill använda kyrkan för en kyrklig handling.