Du är här

Tankar om vigseln

Vigsel är glädje och fest, men också något som stämmer till allvar och eftertanke. Genom att ingå äktenskap skapas en fredad zon för två människor som ser på varandra med kärlekens ögon. Var kommer vigseln ifrån och hur ser kyrkan på vigseln idag?

Att ingå äktenskap med den man älskar är ett stort och livsavgörande steg. Bruket med giftermål är en mycket gammal tradition i Sverige, med rötter 1000 år tillbaka i tiden, även om synen på äktenskapet och dess faktiska juridiska betydelse har ändrats radikalt, inte minst under de senaste decennierna. Ursprungligen var äktenskapet ett värdsligt förbund mellan två familjer, där man avgav sina löften inför vittnen från de två familjerna. Först under 1300-talet startar bruket med att låta en präst välsigna äktenskapet. Än idag har har äktenskapet djupgående juridisk inverkan på de gifta parterna, men skillnaden mellan vår tids äktenskap och vår förfäders är ändå mycket stor. Idag står kärleken i centrum, kärleken är den kraft som sätter igång de rörelser hos oss människor som leder fram till ett äktenskap. Detta rimmar också mycket väl med den moderna kyrkan, där kärlekens budskap har fått en mycket central roll och där kärlek en vanlig definition av vad Gud är. 

Matilda helg är präst i Landvetter Härryda pastorat och har under sina fyra år som präst hunnit med att viga ungefär 70 par. Vi frågade Matilda om hennes syn på äktenskapets och vigselns roll för nutidens människor.

–  Det finns en bibeltext som är hämtad från  Matteusevangeliets 19 kapitel och som man alltid läser vid vigslar:
Det Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Det är en formulering som kanske kan vara lite svår att förstå, särskilt för dem som kanske gifter sig för andra gången. Men jag tänker att den formuleringen i första hand handlar om yttre faktorer.  När två vuxna individer av egen fri vilja inför Guds ansikte avger sina löften och ber om Guds välsignelse, så händer någonting. Jag brukar likna det vid att man fridlyser en sällsynt växt. Att det är viktigt att andra människor inte får komma dit och förstöra, man får inte ställa sig emellan. Att de två människorna får liksom en fredad zon, att det blir lite ”helgat” – avskilt. Och jag tänker att den fredade zonen är en väldigt stark grund för att man skall kunna växa i kärlek och trygghet och kunna bygga upp varandra, berättar Matilda och fortsätter: 

– Människor som får och ger kärlek växer. Och när människor växer och blir trygga och starka, så kan de göra gott ute i världen. Och jag tänker mig att detta – att kunna göra gott i världen – hänger ihop med inledningsordet i vigseln: äktenskapet är en Guds gåva, instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje. Jag tänker att människor som har en trygg kärleksfull grund hemma, kan göra gott i samhället också. 

– Kärleken hjälper oss att se på varandra med Guds ögon. När man ser på varandra med kärlekens blick då är det vissa saker som man ser, men som man väljer att förlåta. Kärlekens blick letar alltid efter det fina, det vackra. Så tror jag att Gud ser på oss, att Gud alltid söker det vackra och fina i oss människor, avslutar Matilda.