Du är här

Avdelningarna Igelkotten och Skogsmusen

På Igelkotten och Skogsmusen går det just nu 17 barn på respektive avdelning i åldrarna 2-5 år. Vi som arbetar på Igelkotten heter Jessica, Katrin, Monika och Sara. Vi som jobbar på Skogsmusen heter Anna-Karin, Mari A, Susanne och Marie.

Telefonummer till Igelkotten0704-10 71 11 och Skogsmusen0704-10 71 12

Vi arbetar mycket med att dela in barnen i åldersanpassade smågrupper. Detta gör vi för att ännu bättre kunna se och bekräfta varje barn och för att kunna möta varje barn där just de befinner sig vad det gäller intressen, lärande och utveckling.

Vi lyfter fram matematiken och språket i vår vardag på många olika sätt och gör spännande experiment tillsammans med barnen.

Vi tycker utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet och därför är vi utomhus tillsammans med barnen minst en gång per dag.

Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande och stimulerar bland annat fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta. Därför har vi i vårt arbete fokus på leken och det lustfyllda lärandet i olika former.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära".

Vi har flera aktiviteter där avdelningarna har ett samarbete, exempelvis:

Fjärilen för alla 5-åringar där alla blivande skolbarn får lära känna varandra ännu bättre och får stimulans efter sin nivå genom roliga och lärorika aktiviteter.

Mulle för alla 4-5 åringar då vi går ut i skogen och lär oss om djuren och naturen.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretsslopp."

Sång- och rytmiksamling har vi tillsammans med vår musikpedagog Mia Agard. Vid dessa tillfällen sjunger vi, dansar och spelar på instrument.

Läroplanen Lpfö 98, Rev. 2016: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."

Avdelningarna samarbetar även då förskolan öppnar och stänger.

Vi uppmärksammar barn i andra länder och samlar pengar till Världens Barn.

När det har regnat ute upptäcker barnen att man kan göra avtryck med sina våta händer.

Bygg- och konstruktionsarbete pågår!

Barn och pedagog i lärande samspel.

Experiment med vatten

Läsvila tillsammans