Du är här

Avdelningarna Igelkotten och Skogsmusen

På Igelkotten och Skogsmusen går det just nu 16 barn på respektive avdelning i åldrarna 1-5 år. På Igelkotten arbetar vi som heter Anne-Marie, Cathrine, Kristina, Ellen och Monika. På Skogsmusen möter du oss som heter Anki, Anna-Karin, Frida, Susanne, Ellen och Monika.

Telefonummer till Igelkotten0704-10 71 11 och Skogsmusen0704-10 71 12

Vi arbetar mycket med att dela in barnen i åldersanpassade smågrupper. Detta gör vi för att ännu bättre kunna se och bekräfta varje barn och för att kunna möta varje barn där just de befinner sig vad det gäller intressen, lärande och utveckling.

Vi lyfter fram matematiken och språket i vår vardag på många olika sätt och gör spännande experiment tillsammans med barnen.

Vi tycker utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet och därför är vi utomhus tillsammans med barnen minst en gång per dag.

Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande och stimulerar bland annat fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta. Därför har vi i vårt arbete fokus på leken och det lustfyllda lärandet i olika former.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära...".

Vi har flera aktiviteter där avdelningarna har ett samarbete, exempelvis:

Fjärilen för alla 5-åringar där alla blivande skolbarn får lära känna varandra ännu bättre och får stimulans efter sin nivå genom roliga och lärorika aktiviteter.

Mulle för alla 4-5 åringar då vi går ut i skogen och lär oss om växter och djur, om att ta hänsyn till naturen och om allemansrätten.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle."

Sång- och rytmiksamling har vi tillsammans med vår musikpedagog Mia Agardh. Vid dessa tillfällen sjunger vi, dansar, rör oss till musik och spelar på olika instrument.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans..."

Avdelningarna samarbetar även då förskolan öppnar och stänger.

Vi uppmärksammar barn i andra länder och samlar pengar till Världens Barn.

När det har regnat ute upptäcker barnen att man kan göra avtryck med sina våta händer.

Bygg- och konstruktionsarbete pågår!