Du är här

Kalender - Solbacken

 

Detta händer under vårterminen 2019

Tisdag 29 januari Brukarrådsmöte kl. 17.30

Söndag 3 februari Familjegudstjänst kl. 11.00 i Landvetter kyrka

Tisdag 5 mars Stängningsdag då personalen har kompetensutveckling

Söndag 10 mars Familjegudstjänst kl. 11.00 i Landvetter kyrka

Söndag 7 april Familjegudstjänst kl. 11.00 i Landvetter kyrka

Söndag 5 maj Familjegudstjänst kl. 11.00 i Landvetter kyrka

Måndag 20 maj Stängningsdag då personalen har kompetensutveckling

Måndag 10 juni Sommarfest på Solbacken

Varmt välkomna till alla våra aktiviteter!