Du är här

Traditioner

Läroplanen Lpfö 18: "Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer."

Som kyrkans förskola uppmärksammar vi de kristna högtiderna som exempelvis julen och påsken.

Vi firar traditionsenlig Lucia tillsammans med barn och föräldrar med sång, musik och lusse-fika.

Midsommar firar vi tillsammans med Duvans fritidsbarn genom att pynta vår egen midsommarstång, dansa, leka och äta god midsommarlunch.

Under hösten har vi en fixarkväll tillsammans med föräldrar och barn. Då hjälps vi åt att bygga, måla, städa och göra vår gård och inomhusmiljö ännu mer stimulerande och rolig för barnen.

I början av november har vi en ljusfest då vi tillsammans med barn och föräldrar sjunger sånger och lyser upp höstmörkret med våra egentillverkade lyktor.

I slutet av våren avslutar vi varje läsår med en härlig sommarfest då barnen deltar med sång, dans och musik som presenteras för föräldrar och syskon.

Vi firar barnens födelsedagar med en speciell födelsedagssamling då barnet blir uppmärksammat på olika sätt.

Alla våra konfessionella inslag är frivilliga.