Du är här

Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion är en församlings styrdokument som reglerar församlingens inriktning och uppdrag. Församlingsinstruktionen är ett levande dokument som uppdateras med jämna mellanrum och som utgör grunden för alla verksamhet.

Här kan du ladda ned och ta del av pastoratets församlingsinstruktion.