Du är här

Övriga förtroendevalda

 

Valberedning

 

Kyrklig Samverkan

 
Ledamöter Ersättare
Monica Holthov, Ordförande Eva Johansson
Anita Martinsson Marika Johansson
Viktor Aitman Lars-Gunnar Kristiansson

 

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 
Ledamöter Ersättare
Ulla-Karin Johansson, Vice ordförande Mikael Hallén
Leila Jacobsson Bengt Johansson
   

Revisorer

 
Ordinarie Ersättare
Ralf Lindberg Jan Andréasson
Roland Johansson Gösta Lundgren

Klas Björnsson, Grant Thornton, Auktoriserad revisor