Du är här

Pastoratskyrkorådet

 

Kyrklig Samverkan
 

Ledamöter Ersättare
Brita Dermark, Ordförande Håkan Persson
Göran Hansson Ing-Marie Odbro
Helén Blom Viktor Aitman
Monica Holthov Eva Johansson
Anita Martinsson May Andréasson
   

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
 

Ledamöter Ersättare
Gunilla Wathne, Vice ordförande Leila Jacobsson
Ulla-Karin Johansson Bengt Johansson
Ronny Åberg Ann-Mari Wiktorsson