Du är här

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

 

Kyrklig Samverkan
 

Ledamöter Ersättare
Göran Hansson, Ordförande Viktor Aitman
Vakant Bo Gustafsson
Ulla Sjöberg Dan Svensson
           
   

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
 

Ledamöter Ersättare
Gunilla Wathne, Vice ordförande      Bengt Johansson
Ulla-Karin Johansson Ronny Åberg