Du är här

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

 

Kyrklig Samverkan

 

Ledamöter Ersättare
Göran Hansson, Ordförande Viktor Aitman
Göte Eriksson Ulla Sjöberg
Jens Karlsson Bo Gustafsson
           
   

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

 

Ledamöter Ersättare
Gunilla Wathne, Vice ordförande      Vakant
Ellen Svensson Bengt Johansson