Du är här

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation. Du konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Konfirmationsupplevelsen i Landvetter & Härryda startar den 1 oktober kl 18:00 i Landvetter kyrka. Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt ett helgläger i slutet av höstterminen och ett antal förberedande eftermiddagar inför konfirmationen.

Konfirmation: Du konfirmerar dig tillsammans med de konfirmander som reser till Krakow. 

Kostnad: Gratis


KONFIRMATION 2020

31 oktober 2020

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i vår största kyrka, Härryda Kyrka. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Då kyrka inte rymmer hela gruppen på en gång kommer vi att dela upp gruppen. Vilken tid som gäller för just Din konfirmand ber vi att återkomma med när den stora dagen närmar sig.