Du är här

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation. Du konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus. Rent praktiskt betyder det att du som ekonfirmand får välja vilken grupp du följer (maj eller juni) och konfirmeras tillsammans med den gruppen.

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt vid ett helgläger. Som e-konfirmand väljer du vilken grupp du följer. När Gruppen reser till Krakow får du ett ett antal upgifter kopplade till samma tema. Dessa sker både virtuellt och IRL.

Under början av vårterminen 2021 kommer vår konfirmationsupplevelse att se lite annorlunda ut. Vi kommer inte bedriva distansutbildning utan kommer försöka hitta nya vägar där vi kan ge er ungdomar möjlighet till individuella erfarenheter.

Helgläger: 20/11 - 22/11 2020 eller 15/1 - 17/1 2021

Konfirmation: Lördag 29 maj eller söndag 20 juni 2021

Kostnad: Gratis


TRÄFFAR

Här följer de planerade datumen för vårens träffar. Om vi inte kan träffas på grund av restriktioner ger vi andra möjligheter till att uppleva träffarnas teman. Infornation skickas ut via sms.

Om du följer Majgruppen

 • Onsdag 27 januari 2021, Förintelsens minnesdag. Denna dag då vi hedrar förintelsens offer ses vi i grupper om max 8 i Gröen kapellet. Tid har ni valt via doodle och mer detaljer kommer via sms.
 • Lördag 20 mars, 9:30-12:30, Samling i Landvetter kyrka. Tema Påsk
 • Söndag 25 april, 12:00-17:00, Samling i Landvetter kyrka. Dagläger för båda grupperna, ta med matsäck.
 • Tisdag 27 april, 18:00-19:00, i Landvetter kyrka. Föräldraträff, i dagsläget endast föräldrar.
 • Onsdag 26 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Torsdag 27 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Fredag 28 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Genrep inför konfirmationen och fotografering.

Om du följer Junigruppen

 • Onsdag 27 januari 2021, Förintelsens minnesdag. Denna dag då vi hedrar förintelsens offer ses vi i grupper om max 8 i Landvetter kyrka. Tid har ni valt via doodle och mer detaljer kommer via sms.
 • Lördag 20 mars, 13:30-16:30, Samling i Landvetter kyrka. Tema Påsk
 • Söndag 25 april, 12:00-17:00, Samling i Landvetter kyrka. Dagläger för båda grupperna, ta med matsäck.
 • Tisdag 1 juni, 18:00-19:00, i Landvetter kyrka. Föräldraträff, i dagsläget endast föräldrar.
 • Fredag 18 juni 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Lördag 19 juni, 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser, genrep inför konfirmationen och fotografering, ta med matsäck.

TISDAGSUPPDRAG

Från och med den 24/11 är tisdagsuppdragen pausade. Det betyder att ni får vänta med att göra uppdrag i Prästgården tills vi öppnar upp igen. Här nedan är allmän information om tisdagsuppdrag som kommer gälla från att vi öppnar.

Under ditt konfirmationsår har du också möjlighet att genomföra 5 tisdagsuppdrag, uppdrag av olika karaktär som görs på tisdagar i och omkring Prästgården i Landvetter. Det är frivilligt att göra tisdagsuppdrag och du kan fritt välja när du vill göra uppdragen under året och i vilken ordning som helst. Men ett gudstjänst- och uppdragskort med alla ifyllda fält som lämnas in före den 11 maj 2021 ger dig ett riktigt fint pris.

Prästgården är öppen varje tisdag mellan 15:00-20:00 för dig som är konfirmand i Landvetter & Härryda, och förutom uppdragen kan ni använda allt det som Prästgården har att erbjuda.

GUDSTJÄNSTER

På grund av de rådande restriktionerna kan vi i dagsläget inte fira gudstjänst som vanligt tillsammans, något som kommer vara en del av vår verklighet under början av vårterminen 2021.

Gudstjänster firas i Landvetter och Härryda men endast med 8 besökare, du är välkommen på dessa men får räkna med att kanske behöva vända i dörren om det är fullt. Naturligtvis kommer vi justera antalet gudstjänster vi vill att ni ska delta på under ert konfirmationsår utifrån när vi kan öppna upp som vanligt igen. 

Mer information om gudstjänsterna finns här.

KONFIRMATIONEN 29/5 (majgruppen) eller 20/6 (junigruppen)
11:00 - 14:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar.

DOP

Fler och fler ungdomar som konfirmerar sig är inte döpta vid konfirmationstidens början. Detta är inget problem utan löser sig genom att du erbjuds att döpa dig någon gång innan konfirmationshögtiden. Vet du med dig att du inte är döpt så vill vi att du så snart som möjligt hör av dig till vår konfirmationspräst Jörgen Magnusson på antingen telefon: 0704-10 71 07 eller e-post jorgen.magnusson [at] svenskakyrkan.se