Du är här

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation. Du konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt ett helgläger i slutet av höstterminen och ett antal förberedande eftermiddagar inför konfirmationen.

Konfirmation: Du konfirmerar dig tillsammans med de konfirmander som reser till Krakow. 

Kostnad: Gratis


Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus. Rent praktiskt betyder det att du som ekonfirmand får välja vilken grupp du följer (maj eller juni) och konfirmeras tillsammans med den gruppen.

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt vid ett helgläger. Som e-konfirmand väljer du vilken grupp du följer. När Gruppen reser till Krakow får du ett ett antal upgifter kopplade till samma tema. Dessa sker både virtuellt och IRL.

Helgläger: 20/11 - 22/11 2020 eller 15/1 - 17/1 2021

Konfirmation: Lördag 29 maj eller söndag 20 juni 2021

Kostnad: Gratis


TRÄFFAR

Om du följer Majgruppen

 • Tisdag 13 oktober, 16:30-19:00, Samling i Landvetter Kyrka, Introduktion till ditt konfirmationsår, information och lite smakprov på hur konfirmationsåret kommer se ut.
 • Lördag 23 januari 2021, 10:00-14:00 Samling i Landvetter kyrka, Tema är förintelsens minnesdag. Ta med matsäck.
 • Tisdag 26 januari 2021, 19:00-20:00, Landvetter Kyrka, Minnesgudstjänst med anledning av Förintelsens minnesdag
 • Lördag 20 mars, 13:30-16:30, Samling i Landvetter kyrka. Tema Påsk
 • Lördag 24 april, 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Dagläger för båda grupperna, ta med matsäck.
 • Onsdag 26 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Torsdag 27 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Fredag 28 maj 16:30-20:00, Samling i Landvetter kyrka. Genrep inför konfirmationen och fotografering.   

Om du följer Junigruppen

 • Torsdag 15/10 (junigruppen), 16:30-19:00, Samling i Landvetter Kyrka, Introduktion till ditt konfirmationsår, information och lite smakprov på hur konfirmationsåret kommer se ut.
 • Tisdag 26 januari 2021, 19:00-20:00, Landvetter Kyrka, Minnesgudstjänst med anledning av Förintelsens minnesdag
 • Lördag 20 mars, 13:30-16:30, Samling i Landvetter kyrka. Tema Påsk
 • Lördag 24 april, 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Dagläger för båda grupperna, ta med matsäck.
 • Fredag 18 juni 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser inför konfirmationen, ta med matsäck.
 • Lördag 19 juni, 10:00-15:00, Samling i Landvetter kyrka. Förberedelser, genrep inför konfirmationen och fotografering, ta med matsäck.

TISDAGSUPPDRAG

Från och med den 24/11 är all verksamhet i Landvetter och Härryda pastorat pausad. Det betyder att ni får vänta med att göra uppdrag i Prästgården tills vi öppnar upp igen. Här nedan är allmän information om tisdagsuppdrag som kommer gälla från att vi öppnar.

Under ditt konfirmationsår kommer du också genomföra 5 tisdagsuppdrag. Uppdrag av olika karaktär som görs på tisdagar i och omkring Prästgården i Landvetter. Du kommer fritt kunna välja när du vill göra uppdragen under året och i vilken ordning som helst men du kan bara göra ett i taget. Prästgården är öppen varje tisdag mellan 14:00-20:00 för dig som är konfirmand i Landvetter & Härryda, och förutom uppdragen kan ni använda allt det som Prästgården har att erbjuda. Vid din introduktionsträff kommer du få mer information om hur dessa går till exakt.

GUDSTJÄNSTER

På grund av rådande restriktioner kan vi tyvärr inte fira gudstjänst tillsammans just nu. Naturligtvis anpassar vi antalet vi vill att ni skall delta i under ert konfirmandår utifrån denna situation.

En viktig del av konfirmandtiden är gudstjänsten därför vill vi att ni som konfirmerar er deltar i totalt tio stycken under ert konfirmandår inklusive en jul- och en påskgudstjänst för att få en tydlig bild av hur gudstjänstlivet ser ut i en församling. Mer information om gudstjänsterna finns här.

KONFIRMATIONEN 29/5 (majgruppen) eller 20/6 (junigruppen)
11:00 - 14:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar.

DOP

Fler och fler ungdomar som konfirmerar sig är inte döpta vid konfirmationstidens början. Detta är inget problem utan löser sig genom att du erbjuds att döpa dig någon gång innan konfirmationshögtiden. Vet du med dig att du inte är döpt så vill vi att du så snart som möjligt hör av dig till vår konfirmationspräst Jörgen Magnusson på antingen telefon: 0704-10 71 07 eller e-post jorgen.magnusson [at] svenskakyrkan.se