Du är här

eKonfirmation

För dig som av olika anledningar inte kan eller känner dig bekväm med att resa erbjuder vi en möjlighet att anmäla dig till vår e-konfirmation. Du konfirmerar dig utifrån samma mall som de andra grupperna men reser inte med på resan. Istället får du under tiden vi är på resa uppgifter att lösa på hemmaplan målet förblir dock detsamma att visa på hur en aktiv kristendom kan sprida ljus och kärlek i en mörk värld.

Konfirmationsupplevelsen i Landvetter & Härryda startar den 1 oktober kl 18:00 i Landvetter kyrka. Att konfirmera sig betyder att man under ett år funderar kring livets viktigaste saker. Det betyder inte att du måste resa fysiskt, men det betyder att du måste göra en resa personligt. När du anmäler dig som e-konfirmand följer du samma plan som övriga konfirmander och arbetar med hur vi kan göra mörker till ljus

Upplägg: Du deltar under konfirmandårets träffar samt ett helgläger i slutet av höstterminen och ett antal förberedande eftermiddagar inför konfirmationen.

Inför konfirmationen: 18-21 augusti 2020, 16:30-20:30

Konfirmation: Lördag 22 augusti 2020

Kostnad: Gratis


Här är träffarna som gäller under året. 

Just nu förändrar vi årets schema med anledning av flytten av Krakowresan och konfirmationen vilket även påverkar e-konfirmander. Träffarnas datum och tid kommer läggas upp här så snart som möjligt.


PAX-MÄSSA

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med nattvard som är något kortare än vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.


KONFIRMATIONEN

22 augusti, 10:00 - 13:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Det kommer inte finnas stolar så ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Kl 11:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Här följer de tider som gäller för lördagen:

  • 10:00 Utställningarna öppnar i Prästgården och Gröenkapellet.
  • 11:00 Konfirmander samlas i kyrkan för att äta sin medhavda matsäck och sedan byta om till kåpa.
  • 11:30 Konfirmationsgudstjänsten startar och konfirmander går i procession från kyrkan till scenen vid strandängarna.
  • 13:00 (ca) Konfirmationsgudstjänsten avslutas med att konfirmnaderna går i procession till Prästgården.