Du är här

Krakow

Inför och utifrån en resa till Krakow i Polen arbetar vi med frågor kring ont och gott och hur vi kan göra världen bättre. Ingenstans i världen kan man uppleva en sådan kontrast mellan ljus och mörker som i Krakow. Några mil utanför denna vackra stad besöker vi under resan det före detta koncentrationslägret Auschwitz - ett besök alla människor borde göra någon gång i livet. Vi arbetar sedan med hur vi kan fokusera på ljus och gemenskap för att göra världen bättre.

Krakowkonfirmationens tema är från mörker till ljus. Under vår tid tillsammans kommer vi alltså att undersöka det mörkaste som mänskligheten har åstadkommit men framförallt upptäcka hur vi kan skapa en ljus framtid. Vad kan vi göra för att förintelsen aldrig skall upprepas? Hur blir du ett ljus i mörkret? Under vår resa till Krakow besöker vi därför det före detta koncentrationslägret Auschwitz. Detta besök är en del av din konfirmationsupplevelse men inte det enda. Vårt främsta fokus är gemenskap och glädje och sådant som gör världen bättre och ljusare.

Upplägg: Förutom Krakowresan består detta alternativ av ett helgläger och åtta träffar.

Helgläger: 17 - 18 november 2018

Krakowresan: 29 maj - 3 juni eller 14 - 19 juni 2019

Inför konfirmationen: 24 - 28 juni 2019

Konfirmation: Lördag 29 juni 2019

Kostnad: 1500:- för boende i Landvetter och Härryda pastorat annars 2000:- inklusive resa och helpension.


TRÄFFAR

Förutom resan till Krakow består konfirmationsläsningen av ett helgläger och ett antal  träffar under året. Konfirmanderna träffas också fem tillfällen veckan innan konfirmationen. Blir du sjuk eller får förhinder är det viktigt att du hör av dig till oss innan träffen. Du kan meddela frånvaro via sms eller mail till Felicia Segerholm på 0704-10 45 35, felicia.segerholm [at] svenskakyrkan.se

Lördag 4 maj, Majgruppen, samling i Landvetter kyrka 9:30 - 11:30. Inför redovisningen.

Lördag 4 maj, Junigruppen, samling i Landvetter kyrka 12:00 - 14:00. Inför redovisningen.

Tisdag 14 maj, Junigruppen Föräldrar och konfirmander, i Landvetter kyrka 17:30 - 18:30. Information om resan

Tisdag 14 maj, Majgruppen, Föräldrar och konfirmander, i Landvetter kyrka 18:45 - 19:45. Information om resan


GUDSTJÄNSTER

En viktig del av konfirmandtiden är gudstjänsten. Gudstjänsten har alltid varit en plats där människor möts. Här får alla livets känslor plats – alltifrån sorg till bubblande glädje! I gudstjänsten möts vi, ser varandra och får uppleva att vi tillsammans delar kristen tro! Konfirmanden, småbarnsföräldern, människor mitt i livet, pensionären alla har vi en självklar plats!

Vi vill att ni som konfirmerar er deltar i tolv stycken gudstjänster under ert konfirmandår inklusive en jul- och en påskgudstjänst för att få en tydlig bild av hur gudstjänstlivet ser ut i en församling. Som julgudstjänst räknas de som äger rum på julafton och juldagen och för påsk från skärtorsdagen till och med påskdagen. Det går bra att besöka andra kyrkor än Landvetter och Härryda, Svenska kyrkan finns över hela världen så det finns alltid en kyrka att besöka, se gärna Svenska Kyrkan i Utlandets hemsida.

Har du allmänna frågor kring gudstjänsten kontaktar du Jörgen Magnusson, jorgen.magnusson [at] svenskakyrkan.se

PAX-MÄSSA

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med nattvard som är något kortare än vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.


DOP

Fler och fler ungdomar som konfirmerar sig är inte döpta vid konfirmationstidens början. Detta är inget problem utan löser sig genom att man erbjuds att döpa sig någon gång innan konfirmationen. Det vanliga är att de som inte är döpta kontaktar sin konfirmationspräst och bestämmer tillsammans hur de vill att dopet ska gå till.

Vet du med dig att du inte är döpt så vill vi att du hör av dig till din konfirmationspräst Jörgen Magnusson på: jorgen.magnusson [at] svenskakyrkan.se eller 031-977107.


INFÖR KONFIRMATIONEN 24/6 - 28/6

Veckan innan konfirmationen träffas konfirmanderna mellan måndag och fredag, majgruppen mellan 10:00 - 13:20 och junigruppen mellan 13:00 - 16:00, i och omkring Landvetter Prästgård. Under denna vecka arbetar vi med konfirmandernas redovisningar och därför är dessa träffar väldigt viktiga. Glöm inte att ta med er en lunchmatsäck.

KONFIRMATIONEN 29 Juni, 11:00 - 14:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Det kommer inte finnas stolar så ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Här följer de tider som gäller för lördagen:

  • 11:00 Utställningarna öppnar i Prästgården och Gröenkapellet.
  • 12:00 Konfirmander samlas i kyrkan för att äta sin medhavda matsäck och sedan byta om till kåpa.
  • 12:30 Konfirmationsgudstjänsten startar och konfirmander går i procession från kyrkan till scenen vid strandängarna.
  • 13:45 (ca) Konfirmationsgudstjänsten avslutas med att konfirmnaderna går i procession till Prästgården.

BETALNING

Landvetter och Härryda Pastorat satsar stora delar av sin verksamhetsbudget för att ge så många ungdomar som möjligt chansen att få uppleva en Krakowkonfirmation, tyvärr räcker det inte hela vägen utan vi behöver ett extra bidrag från våra konfirmandfamiljer. Därför ber vi om ett bidrag på som lägst 1500:- för er som är boende i Landvetter & Härryda Pastorat och 2000:- för övriga. Vi uppskattar naturligtvis större bidrag från er som har möjlighet att bidra, på så sätt kan vi fortsätta erbjuda denna typ av konfirmationsläsning och även hjälpa de som inte har möjlighet att betala att ta del av denna unika upplevelse.

Vi vill ha ert bidrag tidigast 2019-01-01 och senast 2019-02-28. Efter den 31 mars kan vi tyvärr inte betala tillbaka bidraget vid eventuellt avhopp utan endast mot uppvisande av läkarintyg eller liknande. Ni betalar antingen via SWISH eller till vårt bankgiro, ange konfirmandens namn och Krakow:

SWISH: 123 476 2662

Bankgiro: 213-8642