Du är här

Krakowkonfirmation

Inför och utifrån en resa till Krakow i Polen arbetar vi med frågor kring ont och gott och hur vi kan göra världen bättre. Ingenstans i världen kan man uppleva en sådan kontrast mellan ljus och mörker som i Krakow. Några mil utanför denna vackra stad besöker vi under resan det före detta koncentrationslägret Auschwitz - ett besök alla människor borde göra någon gång i livet. Vi arbetar sedan med hur vi kan fokusera på ljus och gemenskap för att göra världen bättre.

Krakowkonfirmationens tema är från mörker till ljus. Under vår tid tillsammans kommer vi alltså att undersöka det mörkaste som mänskligheten har åstadkommit men framförallt upptäcka hur vi kan skapa en ljus framtid. Vad kan vi göra för att förintelsen aldrig skall upprepas? Hur blir du ett ljus i mörkret? Under vår resa till Krakow besöker vi därför det före detta koncentrationslägret Auschwitz. Detta besök är en del av din konfirmationsupplevelse men inte det enda. Vårt främsta fokus är gemenskap och glädje och sådant som gör världen bättre och ljusare.

Upplägg: Förutom Krakowresan består detta alternativ av ett helgläger och åtta träffar.

Helgläger: 15 - 17 november 2019

Krakowresan: 29 april - 4 maj eller 20 - 25 maj 2020

Konfirmation: Lördag 30 maj 2020

Kostnad: 1500:- för boende i Landvetter och Härryda pastorat annars 2000:- inklusive resa och helpension.


TRÄFFAR

Förutom resan till Krakow består konfirmationsupplevelsen i Landveter och Härryda av ett antal träffar under läsåret. Dessa är alla obligatoriska och syftar till att förbereda konfirmanderna för sin resa och konfirmationen. Datum för träffarna läsåret 2019/20 listas här men de är än så länge preliminära. Grupp 1 är ni som reser till Krakow 29/4 - 4/5 och grupp 2 ni som reser 20/5 - 25/5.

Tisdag 1 oktober 2019 18:00-19:00 i Landvetter kyrka, Båda grupperna - Invigning med information om det kommande konfirmationsåret, både ungdomar och föräldrar är välkomna

Tisdag 8 oktober 2019 16:30-19:00 Grupp 1 - Introduktion till gudstjänsten, samling i Landvetter Kyrka

Tisdag 22 oktober 2019 16:30-1900 Grupp 2 - Introduktion till gudstjänsten, samling i Landvetter Kyrka

15 - 17 november 2019 Helgläger, Båda grupperna - Detaljer kommer..

Lördag 30 november 2019 10:00-13:30 Båda grupperna - Tema Jul, samling i Landvetter Kyrka, avslutas med gudstjänst i Landvetter kyrka.

Lördag 25 januari 2020 9:00-13:00 Grupp 2 - Tema Förintelsens minnesdag, samling i Landvetter Kyrka, ta med lunchmatsäck, avslutas med gudstjänst i Landvetter kyrka.

Lördag 25 januari 2020 12:30-16:30 Grupp 1 - Tema Förintelsens minnesdag, samling i Landvetter Kyrka, inleds med gudstjänst i Landvetter kyrka

Lördag 22 februari 2020 9:00-13:00 Grupp 1 - Tema skapelsen, samling i Landvetter Kyrka, ta med lunchmatsäck, avslutas med gudstjänst i Landvetter kyrka.

Lördag 22 februari 2020 12:30-16:30 Grupp 2 - Tema skapelsen, samling i Landvetter Kyrka, inleds med gudstjänst i Landvetter kyrka

Lördag 21 mars 2020 9:00-13:00 Grupp 2 - Tema påsken, samling i Landvetter Kyrka, ta med lunchmatsäck, avslutas med gudstjänst i Landvetter kyrka.

Lördag 21 mars 2020 12:30-16:30 Grupp 1 - Tema påsken, samling i Landvetter Kyrka, inleds med gudstjänst i Landvetter kyrka

Lördag 18 april 2020 9:30-12:30 Grupp 1 - Tema redovisningen, samling i Landvetter Kyrka, ta med lunchmatsäck, avslutas med gudstjänst i Landvetter kyrka.

Lördag 18 april 2020 12:00-15:00 Grupp 2 - Tema redovisningen, samling i Landvetter Kyrka, inleds med gudstjänst i Landvetter kyrka

Tisdag 21 april 2020 17:30-18:30 Grupp 2 - Föräldraträff, samling i Landvetter Kyrka.

Tisdag 21 april 2020 18:45-19:45 Grupp 1 - Föräldraträff, samling i Landvetter Kyrka.

Mer information om träffar innan lägret läggs upp löpande...


PAX-MÄSSA

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med nattvard som är något kortare än vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.


KONFIRMATIONEN

30 Maj, 11:00 - 14:00

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade mellan till exempel Prästgården, Gröenkapellet och Landvetter Kyrka. De som besöker konfirmationen får fritt röra sig mellan de olika montrarna och ta del av det ungdomarna vill presentera. De har arbetat hårt med detta och därför betyder det mycket för dem att så många som möjligt går runt och ser vad de gjort. 

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum på strandängarna vid Gröenkapellet och är alltså utomhus. Det kommer inte finnas stolar så ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Här följer de tider som gäller för lördagen:

  • 11:00 Utställningarna öppnar i Prästgården och Gröenkapellet.
  • 12:00 Konfirmander samlas i kyrkan för att äta sin medhavda matsäck och sedan byta om till kåpa.
  • 12:30 Konfirmationsgudstjänsten startar och konfirmander går i procession från kyrkan till scenen vid strandängarna.
  • 13:45 (ca) Konfirmationsgudstjänsten avslutas med att konfirmnaderna går i procession till Prästgården.