Du är här

Konfirmation 2020

Inför och utifrån en resa till Krakow i Polen arbetar vi med frågor kring ont och gott och hur vi kan göra världen bättre. Ingenstans i världen kan man uppleva en sådan kontrast mellan ljus och mörker som i Krakow. Några mil utanför denna vackra stad besöker vi under resan det före detta koncentrationslägret Auschwitz - ett besök alla människor borde göra någon gång i livet. Vi arbetar sedan med hur vi kan fokusera på ljus och gemenskap för att göra världen bättre.

Krakowkonfirmationens tema är från mörker till ljus. Under vår tid tillsammans kommer vi alltså att undersöka det mörkaste som mänskligheten har åstadkommit men framförallt upptäcka hur vi kan skapa en ljus framtid. Vad kan vi göra för att förintelsen aldrig skall upprepas? Hur blir du ett ljus i mörkret? Under vår resa till Krakow besöker vi därför det före detta koncentrationslägret Auschwitz. Detta besök är en del av din konfirmationsupplevelse men inte det enda. Vårt främsta fokus är gemenskap och glädje och sådant som gör världen bättre och ljusare.

Krakowresan: 23 - 28 oktober 2020 (OBS! Nytt datum)

Konfirmation: Lördag 31 oktober 2020

Kostnad: 1500:- för boende i Landvetter och Härryda pastorat annars 2000:- inklusive resa och helpension.


SENASTE NYTT

Den av Landvetter och Härryda pastorats verksamheter som kanske påverkats mest av utbrottet av Covid-19 är vår konfirmationsupplevelse. Under många år har vi arbetat med resor som ett verktyg i den process konfirmation vill starta hos Landvetter och Härrydas unga. I år har vi fått sätta alla våra upplevelser på paus i takt med att pandemin spridit sig i vår värld. Men det är just precis bara en paus och vi kommer återuppta vårt arbete så snart Europas och Sveriges restriktioner lyfts eller ger oss möjlighet att genomföra våra konfirmationsupplevelser. Alla anmälda konfirmander 2020 ska få möjlighet att resa till Krakow och besöka Auschwitz, förr eller senare. Och alla konfirmander skall också få möjlighet att konfirmeras  och få vara centrum i en manifestation för ljus, gemenskap och glädje.

Det senaste beslutet vi tagit är att ännu en gång flytta resa och konfirmation. Framförallt eftersom vi inte kan garantera att förbudet mot allmänna sammankomster med över 50 personer är hävt i augusti. Därför flyttar vi vår resa och påföljande konfirmation till höstlovet, avresa blir då fredag eftermiddag 23/10 och hemkomst onsdag den 28/10. Konfirmationen går sedan av stapeln redan lördag den 31/10.

Det här betyder att vi till hösten också kommer fortsätta hålla Prästgården öppen på tisdagar för årets konfirmander. I Prästgården finns möjlighet för er konfirmander att använda vårt musikrum, tv-spelsrum, biljard, pingis, ateljé mm. Dessutom har vi ibland speciella aktiviteter där vi nu också ger konfirmander möjlighet att delta.

Något vi vill slå ett extra stort slag för är vår resa till Bodaborg i Karlskoga den 18-20 september, vilken vi nu för första gången också låter konfirmander följa med på. Mer information om denna och anmälan läggs ut på vår hemsida i augusti. Resan är inte obligatorisk utan ett erbjudande till dig som vill ha en kul upplevelse tillsammans med nya och gamla vänner.


KRAKOW, 23 - 28 oktober 2020

Krakowresan är på grund av den rådande situationen flyttad och går nu av stapeln mellan 23 och 28 oktober. Mer information och detaljer hittar du här.


PAX-MÄSSA

Ungefär varannan tisdag har vi en veckomässa i Landvetter kyrka som vi kallar Pax, en gudstjänst med nattvard som är något kortare än vanligt med start 18:00 och färdig ca 18:40. Innan och efter mässan är Prästgården öppen för den som önskar från 14:00, vi stänger under mässan, 18:00-18:40, och har sedan öppet till kl 20:00.


KONFIRMATIONEN

31 oktober, (individuella tider).

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp vad de gjort och lärt sig under sin konfirmationstid. Eftersom vi har så många ungdomar som vill konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i vår största kyrka, Härryda Kyrka. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Då kyrka inte rymmer hela gruppen på en gång kommer vi att dela upp gruppen. Vilken tid som gäller för just Din konfirmand ber vi att återkomma med när den stora dagen närmar sig.