Du är här

Kunskap

Kristendomen är en "snäll" religion och vi som är kristna vill alltid stå på "de godas" sida. Kristendomen har både yta och djup. Den är lätt att förstå, men det finns sidor av den som kräver förklaring. För att du skall kunna bli en av de två miljarder som varje dag har nytta och glädje av kristendom vill vi bjuda på kunskap och insikt.

Redan Jesus visste att det krävs viss kunskap för att tillfullo tillgodogöra sig det mycket glädjande budskap som kristendomen vill ge dig. Därför talade han på olika sätt till olika målgrupper. Till prästerna i templet talade han med myndighet och kunskap. Till bönderna på landet talade han i liknelser som skulle göra budskapet begripligt.

Gudstjänst, symbolik, liturgi - allt detta är till nytta och glädje för den andlige. Vi som arbetar i kyrkan är sjävklart väl medvetna om att du mycket väl kan vara mycket andligt orienterad, utan att för den sakens skull gå i kyrkan varje söndag. För att du inte skall känna dig främmande för din kyrka vill vi på dessa sidor skapa en bank av kunskap som du kan vända dig till för att få inspiration och kunskap.