Du är här

Bibliska & kristna personligheter

På den här sidan hittar du länkar till vidare läsning om ett urval av de mest spännande bibliska och/eller kristna personligheterna. Vi fyller på då och då med nya länkar, så kom tillbaka och hämta mer information. Du får gärna bidra med egna tips på bra kunskapslänkar. Trevlig läsning!

De tolv Apostlarna

Ingen lista över intressanta bibliska personligheter kan vara komplett utan detta persongalleri. Tolv personer från början. Judas svek och blev ersatt av Mattias. Alla levde spännande liv. Alla träffade Guds son på riktigt. Alla var vanliga människor som slets ur sin helt vanliga vardag av denne extraordinäre man - Jesus. Alla lade ned vad de hade för händerna och blev hans elever, hans lärjungar.

Läs och lev dig in i kraften som dessa människor måste ha upplevt. Det är deras vittnesbörd som ligger till grund för den lära som med vindens fart spreds runt medelhavet - inom loppet av drygt 300 år var hela det mäktiga romarriket kristet.

Apostlarna - samlingsartikel ›››

Simon Petrus ›››

Andreas ›››

Jakob, Sebedeus son ›››

Johannes, Sebedeus son ›››

Filippos ›››

Bartolomaios ›››

Matteus ›››

Tomas ›››

Jakob, Alfaios son ›››

Judas Taddeus ›››

Simon Ivraren ›››

Judas Iskariot ›››

Mattias ›››

Kyrkofäderna

De som lade grunden till kyrkan under de första århundradena efter Jesu uppståndelse kallas för Kyrkofäderna. Deras liv är ofta mycket spännande, inte minst därför att väldigt mycket av vårt samhälles fundamenta tar avstamp i kyrkofädernas olika filosofier.

Läs mer på svenska (ganska kortfattade texter) ›››

Läs mer på engelska (utförligare texter) ›››

Kejsar Konstantin

Kanske inte precis någon "kyrkofader", men det var han som rent politiskt krattade manegen för kristendomen och gjorde den till godkänd statsreligion i Rom.

Läs mer ›››

Martin Luther

Ett av historiens mest praktfulla exempel på hur en rebell som vägrar att hyckla vinner över världens mäktigaste och mest byråkratiska maktapparat. Inte alls någon sträng gammaldags präst, utan en livsbejakande filosof som hade sex barn och gifte sig med en nunna. Luther är en perfekt förebild för alla människor, oavsett om man är kristen eller inte. Läs och hänförs!

Läs mer ›››

Läs Luthers skrift "Om en kristen människas frihet" ›››