Du är här

Bönen

Svenskarna ber mycket, ofta för sig själva. De flesta samtal med Gud sker mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen. Vi ber också när vi upplever starka känslor: lidande, vrede och bubblande lycka.

Många ber i stillheten på kvällen eller på natten. Dessutom ber man förstås i kyrkorummet. Bönböcker kan vara till god hjälp. Här tipsar vi om några böner.

Hjärtats bön i hemlighet
Bön är hjärtats samtal med Gud. Den är ofta privat och personlig, riktad till livet eller dess källa och ursprung, till Gud. Det kanske är en bön i hemlighet, som ett halmstrå i en nödsituation. Bönen kanske gäller en vän som jag vill bära fram inför Gud. Ibland vet min vän inte om det, ibland ber jag på direkt förfrågan.

Starkt att be tillsammans
Bönen är ibland kollektiv och gemensam. Att be tilllsammans med andra kan upplevas mycket starkt. I gudstjänsten ber vi oftast formulerade böner, ibland i växelläsning. Det kan vara både en tröst och en styrka att använda ord som är prövade i den kristna gemenskapen världen över.

Alla känslor finns i Psaltaren
Om inte orden kommer av sig själva när du vill be, kan du ta hjälp av böner som skrivits ner av andra. I Psaltaren i bibeln finns böner som uttrycker alla slags mänskliga känslor. Alla känslor kanske inte är rumsrena, men i Psaltaren finns de och Gud tål allt, han känner människornas innersta tankar. Läs dem gärna högt för dig själv eller tillsammans med någon.

Psalmboken är en skatt
I vår svenska psalmbok finns tonsatta böner som skapats av personer i vår tid och under århundradena före oss. Där finns böner och sånger för livets olika skiften. I varje kyrka finns psalmböcker. Många har en psalmbok hemma.

Låt dig inspireras, utmanas eller tröstas. Sänd en bön till en vän som behöver känna din omtanke.