Du är här

Böner för gemenskap

Gud, mitt hjärta är stängt, öppna det med din kärleksnyckel.
Svenska Kyrkan Landvetter Härryda - Bönen

Ur Bönboken tradition och liv. Verbum 2003

Fader jag vill tacka dig för de människor jag kommer att möta eller på anat sätt stå i kontakt med idag. Även om de är få, så vill jag tacka dig för dem. Tack Herre för de gränslösa möjligheter du gett varje människa. Tack för att vi får omvandla en del av det goda hos oss under den här dagen till någon annans glädje.
(209)


Herre, låt denna dag få bli en dag i din tjänst, buren av ständig bön vad som än sker.
Låt mitt liv få bli en bön för mina medmänniskors skull.

(367)


Jag vänjer mig aldrig vid din kärlek, Gud.
Jag skyggar för den. Men jag längtar.

(382)


Gud, du har gömt en skatt någonstans i varje möte människor emellan.
Under fraserna, innanför rädslan, bortom attityderna.
Ibland glimmar den fram i en blick och ett leende.
Hjälp mig i dag att finna skatten.

(480)


Vi ber för de trofasta husdjuren, som liksom vi utstår vardagsmödans hetta och som offrar sina oskuldsfulla liv för mänsklighets bästa. Vi ber för de vilda djuren som du har skänkt visdom, styrka och skönhet. Alla dessa anbefaller vi åt ditt kärleksfulla hjärta, du som lovat skydda både människa och djur. Oändligt stor är din godhet, o Herre, världens frälsare.
(550)


Hjälp mig bli en god kamrat,
god kamrat med alla.
Låt mig inte fjäska för
dem som kan befalla.

Många gånger ville jag
hjälpa och försvara
dem som alla retas med
och föraktar bara.

Men jag tiger och jag skäms.
Då blir alltig värre.
Ge mig mod i morgon – nej,
nu behövs det, Herre!

(1142) 


Ur En liten bönbok (Svenska kyrkan/Verbum 2005)

Befria oss, Gud, både från den själviska lättjan och de överdrivna omsorgerna,
Ja, allt som inte går ihop med din vilja.

(22)


Tack min Skapare,
För att du har låtit mig födas som människa i denna värld, så full av under.
Tack för varje dag med nya möjligheter,
för arbetsglädje och rörlighet,
för möten med andra människor,
för ensamhet och vila,
för gryning och skymning,
för öppna horisonter.
Här står jag med händerna fulla av dina gåvor.
Hjälp mig att dela med mig åt andra.

(37)


Käre Gud, jag har så mycket att göra.
Jag räcker inte till för det.
Lär mig att skilja mellan viktigt och oviktigt.
Ge mig den lugna kraft jag behöver
för att gå upp i min gärning.
Då blir varje ögonblick välsignat.

(38)


Gud, öppna mina ögon,
så att jag ser människors allra djupaste nöd;
rör vid mina händer,
så att jag kan ge mat åt de hungriga;
rör vid mitt hjärta,
så att det kan värma de förtvivlade;
ge mig ett öppet sinnelag,
så att jag kan välkomna främlingar;
lär mig att dela mina ägodelar,
så att jag kan klä de nakna;
ge mig ömhetens och medlidandets gåva,
så att jag kan känna omsorg om den sjuke.
Hjälp oss att förstå,
att när vi delar vår oro och kärlek,
vår fattigdom och vårt överflöd,
tar vi del i din gudomliga närvaro ibland oss.

(39)


Kristus, du som blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger,
hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet –
ett enda bröd och en enda mänsklighet.

(136)


Jag är så arg på alla som inte tycker som jag!
Jag är så arg när jag sårar dem jag tycker om!
Ibland blir jag så arg, så arg att jag vill skrika,
men får inte fram ett ljud.
Varför säger jag det jag inte vill?
Varför säger jag inte det jag vill?
Varför är jag så arg, Gud?
Varför?

(151)


Gör mig brinnande
av kärlekens eld
så att allt som är dig emot
måtte sopas bort
som aska i blåsande storm.

(152)


Jag vet att det är djärvt, Herre,
men jag ber dig:
älska dem som inte älskar dig,
upplåt för dem som inte klappar på,
bota dem som älskar sin sjukdom,
förbarma dig över dem
som inte har förbarmande med sig själva.

(183)


Herre, förvandla vår kärlek
till ett fönster mot din rymd!
Lär oss att älska ditt namn
som man älskar de okända djupen
hos en annan människa,
med en kärlek som har bränts ren,
som lyder utan att förstå, älskar utan att äga.

(185)


Gud, du som tänder stjärnorna
och vänder vindarna,
du som får oss att gå dit vi aldrig gått
och för oss dit vår tanke aldrig nått.
Tack för att du tänt stjärnorna
som vi ser i varandras ögon.

(187)


Tack Gud, för att jag vet hur det känns
att älska någon på riktigt.
Jag har i alla fall fått vara med om …
Det kan ingen ta ifrån mig.

(190)


Ett par ögon såg mig.
In mot djupet, rakt in i evigheten bar de mig.
Aldrig förut har jag sett fullkomligheten.
Den lilla varma kroppen mot min.
Din lilla varma kropp mot min.
Ditt hjärta, dina lungor, dina händer,
din mun och rundade kinder.
Så fullkomligt, så fyllt av helighet.
I det rummet föddes du, Gud.
I det rummet föddes du, mitt barn.

(194)


Livets Gud, ser du mig?
Jag hittar inte mina spår i detta land,
där man envisas att påpeka att jag inte är härifrån.
Du var själv flykting i Egypten.
Du talade med en utländsk kvinna vid Jakobs källa och berättade att du var Messias.
Livets Gud, ser du mig
när jag är helt ensam med mina barn,
när jag gång på gång måste förklara allt jag gör
bara för att jag inte är härifrån?
Livets Gud, vad ska jag göra med all kraft du ger mig
om jag inte får tillhöra detta samhälle?
Hjälp oss att hitta vägen till varandra,
till ett samhälle utan fördomar.
Hjälp oss att leva i dig.

(206)


Herre, befria oss från överlägsenhet i alla dess former.
När vi möter någon som har en annan religion
eller ingen alls,
hjälp oss att gå varsamt fram, med respekt.
Du har ju varit där före oss,
Och din Ande har du blåst in i varje människa.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre.

(209)


Gud, en ny dag gryr.
Nu skyndar människorna till sina arbeten.
Det känns som ingen behöver mig.
Arbetslösheten äter upp mig inifrån.
För varje dag som går blir jag allt blekare,
allt mindre synlig.
Ändlösa dagar flyter förbi.
Gode Gud, hjälp mig att finna ett nytt jobb.
Hjälp mig att också att se,
att livet är så mycket mer än bara arbetet,
att jag är samma människa med samma värde som förut,
då jag ännu hade ett jobb.
Jag lägger min dag i dina händer.

(213)


Tack, Gud, för at du hjälpt mig igenom
alla år av skola och studier.
Hjälp mig nu att välja rätt riktning
vid detta vägskäl.
Ge mig mod och kraft att ta nästa steg
och hjälp mig att finna min plats
i samhället och livet.

(215)


Jag låtsas inför andra,
jag låtsas inför mig själv,
jag låtsas inför dig, Gud.
Andra lurar jag.
Mig lurar jag.
Men du känner mitt innersta
och som jag var menad.
När jag är blind, ser du klart.
När andra är döva, hör du mig.
Bara du kan hjälpa mig att finna mig själv.

(217)


Vi tackar dig Gud
för att vi får leva
i en värld med så många olika folk.
Din nåd omfattar oss alla.
Tack för din rikedom och mångfald,
för musik och dans och konst,
för berättelser och mat.
För allt detta som fyller våra liv
med så mycket glädje.

(221)


Herre, gör mig fri från min likgiltighet
och min okänslighet inför hur de fattiga har det.
När jag möter dig hungrig eller törstig eller som en främling
visa mig hur jag kan mäta din hunger, stilla din törsta
eller ta emot dig i mitt hem och i mitt hjärta.
Visa mig hur jag kan tjäna dig

i det allra minsta av dina minsta syskon.
(222)


Käre Jesus Kristus,
du som gav mat åt de fattiga,
botade de sjuka,
tröstade de sörjande
och tog barnen i din famn.
Ge oss ögon som ser nöden omkring oss,
ge oss öron som hör de tysta ropen,
ge oss händer som kan bära de svaga
och hjärtan fyllda av din kärlek.

(223)