Du är här

Kristen i handling – artikelserie

I Sverige finns det väldigt många som är kristna. I Sverige finns det också väldigt många som aldrig samtalar med andra om att dom är kristna. Därför kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur kristna människor är i sin vardag, i sina helt vanliga liv.

Den gamla klassiska kristna "fromheten", med regelbundna besök i kyrkan och utantillärda psalmer, är på väg att ersättas av nya sätt att vara kristen. Viktigare för dagens kristna är hur man är kristen i sitt vardagsliv. Hur man "lever ut" sin kristna hållning eller tro.

Nu publicerar vi en serie artiklar där vi lyfter fram vanliga, moderna medborgare som alla har den kristna tron som en gemensam nämnare i någon mån. Hur påverkar deras band till kristendomen deras vardagsliv?

Vi hoppas att du skall kunna hämta inspiration och kraft ur dessa spännande människors liv och gärningar, samtidigt som vi också hoppas kunna måla en nyansrik bild av vad det innebär att leva med de kristna värderingarna som fundament i livet. Det finns inte någon mall för en kristen, inga fasta regler för hur man "måste vara". Tvärtom.

Om våra artiklar väcker en tanke hos dig som du vill diskutera eller prata mera om, så är du förstås jättevälkomen att kontakta någon av oss som jobbar i församlingen.

Trevlig läsning!