Du är här

Teologi

Den kristna tron rymmer otroligt många uppfattningar. Genom tiderna har uppfattningen om "rätt och fel" varierat och dessa uppfattningar kan vi kalla för "teologi".

Många människor i vår tid har en lite luddig bild av vad kyrkans ståndpunkt i vissa frågor är. Vad tror vi på? Vad är rätt och fel? På dessa sidor vill vi peka på Svenska Kyrkans ståndpunkter i olika frågor.

Det som skrivs på dessa sidor är bara kortfattade sammanfattningar. Många av oss känner ett stort behov av att få fördjupa samtalet, att få vända och vrida och diskutera igenom frågeställningarna. I Landvetter Härryda församlingar erbjuder vi alltid möjlighet att träffa vår vigda personal - präster och diakoner - för enskilda samtal eller samtal i grupp. Du är ALLTID välkommen att höra av dig när du känner för att diskutera trons frågor med oss - det är det vi älskar mest!