Du är här

Skapelsen

I den kristna tron finns övertygelsen om att Gud inte bara skapat jorden en gång för alla. Det är en process som fortfarande pågår. Gud är med i skapelseprocessen idag. Gud ger förutsättningar för liv och utveckling och har gjort det ända sedan begynnelsen. Gud är aktiv i det som händer nu, i och omkring oss. Vi är Guds medskapare, Gud vill skapa tillsammans med oss. Det är en överväldigande tanke.

Guds närvaro
Det handlar om att skapa en god och rättvisare värld, en ren miljö, en kärleksfull atmosfär i familjen, ett positivt tänkande i gänget. Vi får göra vad vi kan och lita på Guds närvaro och delaktighet.

En ny fullkomlig verklighet
Bibeln berättar också om en ny jord som ska komma efter den här, en ny verklighet som ska vara fullkomlig och sann, utan trasighet och brist.Bibeln berättar om världens skapelse. Den vill låta oss ana meningen med skapelsen och med tillvaron. Vi tror att Gud har skapat jorden. Hur det gick till finns det olika idéer om. Bilden av skapelsen i bibeln kan tolkas på flera sätt. Allt beror på hur vi tänker oss Gud, och hur vi ser på skapelsen.

Gud är all-tid
Skapelseberättelserna i Första Mosebokens första och andra kapitel beskriver ett skeende av utveckling på jorden, berättat utifrån bilden av en vecka. De flesta menar att bibelns berättelser ska uppfattas bildligt, att de måste tolkas för att bli begripliga.

Gud står bakom världens skapelse, oavsett hur den gick till. Gud fanns före tiden, före skapelsen, före big bang om man så vill. Gud finns i tiden och utanför tiden, Gud är all-tid.

Bibeln berättar varför – inte hur
Vetenskapen och skapelseberättelserna svarar på olika frågor. Vetenskapen ger oss teorier om hur det gick till när jorden skapades. Skapelseberättelserna i bibeln svarar på varför världen skapades.

Bibelberättelserna ger oss möjliga bilder av meningen med tillvaron. De uttrycker att skapelsen inte bara var en slump, utan något genomtänkt av en kärleksfull Gud. Vi får veta varför det förhåller sig på ett visst sätt, men exakt hur det gick till lämnas osagt.