Du är här

Härryda kyrkogård

Härryda kyrka ligger i nordvästra delen av sin kyrkogård, som består av tre delar av olika ålder, samt ytterligare en fjärde utvidgning i nordost, på andra sidan den väg som löper förbi omedelbart utanför den äldsta delens norra kyrkogårdsmur.

Den äldre delen omger kyrkan på alla sidor, med begravningsplatser främst i söder, öster och norr. Den har en kyrkogårdsmur på sina västra, norra och östra sidor, och en brant slänt i söder ner mot 1835 års utvidgning som ligger söder om den äldsta delen.

1925 ville man utvidga kyrkogården ytterligare och det lades in ett förslag som även genomfördes.
Öster om dessa delar av kyrkogården ligger en utvidgning från 1946-47. De båda utvidgningarna ligger båda delvis på terrasseringar i sluttningen och de är tillsammans omgivna av en kyrkogårdsmur.

Gravar i gräskvarter mellan grusade gångar i enkelt rätvinkligt system. Många av gravarna på den äldsta delen liksom även på utvidgningen i söder stammar från 1900-talets första del, även några äldre, och med en hel del höga gravvårdar.

Invid den södra muren på 1946-47 års utvidgning ligger ett stort (ca 4 x 3 m) flyttblock med årtalet 1947 inhugget.


Minneslunden på Härryda kyrkogård
 

Minneslunden på Härryda kyrkogård


Järnkorset vid askgravplatsen
 

Utsmyckningen till Härryda askgravplats är ett livsträd och två ljusbärare som Peder Sjöberg, mästersmed i Stjärnsfors sedan tre generationer har skapat i samråd med Tomas föräldrar och Matilda Helg, präst i Härryda församling. Den invigdes i samband med musikgudstjänsten i Härryda kyrka på Alla Helgons dag den 2 november 2013. På Härryda kyrkogård skall trädet och ljuslyktorna stå för att påminna oss om ljuset som lyser i mörkret, om livet som övervinner döden och hedra Tomas Hanssons minne.