Du är här

Vad gör vi på kyrkogården just nu?

På Härryda kyrkogård håller vi nu nu på att ”städa” bland de återlämnade gravstenar som står vid muren på nedre delen av kyrkogården. 

Blomlister, ramar och stenar som står med baksidan ut kommer att tas bort. Eftersom stenarna ändå nu är pastoratets så sparas en del av dem för att kanske användas som marksten om vi till exempel gör en sitt-/fikaplats eller som uppställningsplats för vår nya bikupa.

För ytterligare information ring: Maria Björk 0704-107128