Du är här

Ställ upp i kyrkovalet

Bilda en ny nomineringsgrupp och/eller kandidera i kyrkovalet 2021.

Kandidera i kyrkovalet

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid. Ställ upp som kandidat.

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning 
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat. 

Kontakta oss som är invalda idag!

Du är varmt välkommen att ta kontakt med någon av oss som representerar de två partier som är invalda i kyrkofullmäktige fram till 2021-12-31. Skicka ett mail så svarar vi! 

  • Brita Dermark, Kyrklig samverkan, brita.dermark [at] telia.com
  • Gunilla Wathne, Arbetarpartiet Socialdemokraterna, gunillawathne [at] gmail.com

Det här krävs för att bli kandidat

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan
  • vara döpt eller vara eller ha varit förtroendevald*
  • ha fyllt 18 år senast på valdagen och
  • vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

*I samband med kyrka-stat separationen fattades det beslut om ett par övergångsbestämmelser. Syftet med övergångsbestämmelserna är att hantera vissa förhållanden när nya bestämmelser införs. I kyrkoordningen står det i 19 § Övergångsbestämmelser att ”Den som innehar eller har innehaft uppdrag som förtroendevald inom Svenska kyrkan är valbar till sådant uppdrag även om han eller hon inte är döpt”.

Övergångsbestämmelserna tillämpas på den som var förtroendevald vid tidpunkten då övergångsbestämmelserna trädde ikraft, d.v.s. den 1 januari 2000, eller dessförinnan hade varit förtroendevald (enligt de gamla lagarnas definition av förtroendevald).

Det betyder också att alla som blir förtroendevalda efter den 1 januari 2000 och inte varit det dessförinnan måste vara döpta för att vara valbara.  

Nästa steg

Uppfyller du kraven för att ställa upp i kyrkovalet är nästa steg att antingen kontakta en befintlig nomineringsgrupp att kandidera för, eller att bilda en ny nomineringsgrupp.

Ladda ner Ställ upp i kyrkovalet som pdf.