Du är här

Följ med till Krakow

Under våren gör vi två konfirmandresor till Krakow. Nu kan du som är Assistent anmäla ditt intresse om att följa med.

I år gör vi som vanligt två resor till Krakow. Den första är är från onsdag den 29 april till måndag den 4 maj och den andra från onsdag den 20 maj till den 25 maj. Det går bra att anmäla ditt intresse till bägge resorna men det finns ingen garanti för att du får har möjlighet att följa med på bägge. Alla är varmt välkomna att anmäla sig till resorna men om det kommer in fler anmälningar än vi har platser kommer vi att utgå från ert engagemang och er närvaro på konfirmandträffar och liknande evenemang. För att öka dina chanser att kunna följa med till Krakow kan du fylla i vilka kommande evenemang som du är intresserad av att hjälpa till på.

Resan till Krakow är naturligtvis helt kostnadsfri för er Assistenter, men precis som konfirmanderna behöver du stå för maten under resan till Krakow och hem till Landvetter. Dessutom sker en av måltiderna på egen hand i smågrupper och då bekostar ni er egen mat. Läs mer i packlistan som du hittar på Konfirmandsidan. Den 16 april kl 18.00 har vi ett möte i Prästgården inför resan då ni får scheman, packlistor och all information om era arbetsuppgifter under resorna. Om du inte redan fyllt i ett Assistentavtal finns det att skriva ut här på sidan.

Om du önskar följa med på bägge resorna skriver du vilken resa du helst åker med på under "Övrigt".
Detta är ej en bindande anmälan.