Du är här

I.R.L

En upplevelse om samarbete, respekt och medmänsklighet. Följ med på en vandring i skogen eller i våra äventyrsrum i Prästgårdens källare där vi tillsammans upplever vad samarbete kan vara In Real Life. Våra banor riktar sig främst till skola och föreningar men kan även passa för personalgrupper.

Så går det till.

Klassen, laget, scoutkåren eller dyl delas in i mindre grupper och vandrar sedan mellan olika stationer där grupperna ställs inför problem som de får i uppgift att lösa. Stationerna består av ett antal anpassade teambuildingövningar som syftar till att främja samarbete. Varje övning är konstruerad så att uppgiften inte går att lösa utan samarbete.

Gruppen måste börja riskera att lyssna till varandra, och verkligen höra vad kompisarna säger men också risker att låta andra höra vad du tänker. Varje övning utvärderas och följs upp under ledning av vår utbildade personal. Men en IRL-dag handlar inte bara om samarbete, framförallt handlar det om att ge gruppen/klassen en glädjefylld upplevelse och en positiv gemensam historia. En upplevelse att bygga samhörighet på.

Utomhus-IRL

I skogen precis bakom Landvetter Prästgård finns vår IRL-bana. Banan är belägen i skogsterräng och går upp på mindre berg och längs små upptrampade stigar. Övningarna utförs i gläntor och anpassade ytor.

För skolklasser pågår dagen mellan 9.00 - 11.30 eller 12.30 - 15.00. Vi önskar att lärare/ledare är med under dagen men då endast som observatörer. Om klassen önskar grilla i samband med sitt besök tillhandahåller vi grillar och kol.

För föreningar anpassas banans längd till gruppens önskemål, men tyvärr kan vi i dagsläget inte ta emot bokningar på helger.

IRL i källaren

I Landvetter Prästgårds källare har vi inrätt en äventyrsbana bestående av ett antal rum fyllda med utmaningar som kräver samarbete. Dessa rum är förhållandevis svåra och lämpar sig därför inte för barn under 12 år.

Vid bokning av källaren avtalar vi tid, då tiden banan tar i anspråk är beroende av gruppens storlek. Hör av er om ni är intresserade.

Fakta om IRL

IRL-dagen bygger på ett koncept kallat RiSk som startades i Råda församling 2001 av Gustav Öhlander efter att denne utbildats på Camp Vidablick. Under åren utvecklades temadagarna och de klassiska teambuildingövningarna anpassades för att utesluta tävlingsmoment och framhäva vikten av samarbete. Idag är Gustav äventyrspedagog utbildad vid LTU, och temadagen har utifrån denna utbildning uppgraderats.

IRL-banorna är belägna dels i skogen vid Landvetter Prästgård, men också i själva prästgården. Projektet drivs och finansieras av Svenska Kyrkan i Landvetter & Härrydas ungdomsverksamhet som har Prästgården som bas. Dock genomförs dagarna utan konfessionella inslag och är en del i Svenska kyrkans samhällsansvar.

Bokning av IRL-dag

Passa på att boka en dag som uppstart under de första skolveckorna på hösten! Normalt behöver vi er bokning minst tre veckor i förväg. När ni bokat in er skickar vi ut en bekräftelse med detaljerad information om er bokade temadag.

Boka er genom att skicka ett e-post till Andreas Rångeby: andreas.rangeby [at] svenskakyrkan.se